Vestre Toten Kommune

 Nr :    Kursnavn :  Oppstart :  Avsluttes :    
 4Lean - Hva er Lean 08.06.2016 08.06.2016

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 5Lean - Mål og målepunkter 30.08.2016 30.08.2016

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 7Lean - Kontinuerlig forbedring 27.10.2016 27.10.2016

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 8Lean - Dokumentasjon og sikring av forbedringsarbeidet 29.11.2016 29.11.2016

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 6Lean tematime - 5S 26.09.2016 26.09.2016

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 19Avvik og forbedringskultur 15.06.2016 15.06.2016

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 21Stenbergdagen 2016 02.06.2016 02.01.2016

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 22Lønnsbudsjett 2017 - Vedlijkehold hjemler. Fiorberedelse for budsjett 23.06.2016 23.06.2016

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 23Lønnsbudsjett 2017 - workshop innlegging og bruk av modulen 22.08.2016 22.08.2016

[Påmelding]

[Vis deltakere]