Vestre Toten Kommune

 Nr :    Kursnavn :  Oppstart :  Avsluttes :    
 1Dokumentasjon og sikring av forbedringsarbeidet 24.01.2018 24.01.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 2Lean - Introduksjon for nyansatte og repetisjon for "gamle" 19.02.2018 19.02.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 3Hva er lean - grunnleggende prinsipper 14.03.2018 14.03.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 4Lean - 5S. grunnleggende Lean forståelse 12.04.2018 12.04.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 5Kontinuerlig forbedring . 23.05.2018 23.05.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 6Introduksjon for nye medarbeidere og oppfriskning for "gamle" 04.06.2018 04.06.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 7HMS grunnopplæring dag 1 07.02.2018 07.02.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 8HMS grunnopplæring dag 2 06.03.2018 06.03.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 9HMS grunnopplæring dag 3 20.03.2018 02.03.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 10HMS grunnopplæring dag 4 11.04.2018 11.04.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]