Vestre Toten Kommune

 Nr :    Kursnavn :  Oppstart :  Avsluttes :    
 15Saksbehandling i eSak 12.09.2018 12.09.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 3Workshop lønnsbudsjettering 22.08.2018 22.08.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 1Introduksjon for nye medarbeidere og oppfriskning for "gamle" 03.09.2018 03.09.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 2Lean verktøykasse. 12.09.2018 12.09.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 3Mål og målepunkter.  25.09.2018 25.09.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 4Tavlemøteledelse og medarbeiderskap 05.11.2018 05.11.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 5Gevinster og sikring 11.10.2018 11.10.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 6Introduksjon for nye medarbeidere og repetisjon for "gamle" 29.11.2018 29.11.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 7Avvik og forbedringskultur  07.12.2018 07.12.2018

[Påmelding]

[Vis deltakere]