Vestre Toten Kommune

 Nr :    Kursnavn :  Oppstart :  Avsluttes :    
 5Tavlemøteledelse og medarbeiderskap 13.09.2017 13.09.2017

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 6Mål og målepunkter 30.08.2017 30.08.2017

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 CIntroduksjon for nye medarbeidere, oppfriskning for  04.09.2017 04.09.2017

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 7Dokumentasjon og sikring av forbedringsarbeidet 05.10.2017 05.10.2017

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 8Gevinster og sikring 06.11.2017 06.11.2017

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 DIntroduksjon for nye medarbeidere og oppfriskning for  22.11.2017 22.11.2017

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 9Avvik og forbedringskultur  05.12.2017 05.12.2017

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 11Workshop lønnsbudsjettering 24.08.2017 24.08.2017

[Påmelding]

[Vis deltakere]