Vestre Toten Kommune

 Nr :    Kursnavn :  Oppstart :  Avsluttes :    
 1110 faktor medarbeiderundersøkelse for HEIA grupper Før lunsj 17.04.2020 17.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 1210 faktor medarbeiderundersøkelse for HEIA grupper Etter lunsj 17.04.2020 17.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 5Introduksjon for nyansatte i enheter som har startet med Lean og repetisjon for «gamle». 31.03.2020 31.03.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 6Mål og målnedbrytning. Hva er KPIer? 29.04.2020 29.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 7Plan for gevinstrealisering og sikring  28.05.2020 28.05.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 13Elements - saksbehandlerkurs 14.04.2020 14.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 14Elements - lederkurs 14.04.2020 14.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 15Elements - saksbehandlere 15.04.2020 15.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 16Elements – saksbehandlere  15.04.2020 15.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 17Elements – saksbehandlere  16.04.2020 16.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 18Elements – saksbehandlere  16.04.2020 16.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 19Elements – saksbehandlere  17.04.2020 17.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 20Elements – ledere  17.04.2020 17.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 21Elements – saksbehandlere  20.04.2020 20.04.2019

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 22Elements – saksbehandlere  20.04.2020 20.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 23Elements - ledere 21.04.2020 21.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 24Elements – saksbehandlere  21.04.2020 21.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 25Elements – saksbehandlere  22.04.2020 22.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 26Elements – saksbehandlere  22.04.2020 22.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 27Elements – saksbehandlere  23.04.2020 23.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 28Elements – saksbehandlere  23.04.2020 23.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 29Elements – saksbehandlere  24.04.2020 24.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]

 30Elements – saksbehandlere  24.04.2020 24.04.2020

[Påmelding]

[Vis deltakere]